B: Huishoudelijk reglement gezins- en groepsopvang

De voorzitter van het vast bureau maakt via de webtoepassing van de gemeente bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 23 mei 2019 onderstaand reglement heeft goedgekeurd: Huishoudelijk reglement gezins- en groepsopvang. Het reglement treedt in werking op 1 september 2019. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 28 mei 2019.

Het reglement ligt ter inzage op de dienst Kind. 

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken