B: Huishoudelijk reglement Kobbe en Kozze

De burgemeester wd. maakt via de webtoepassing van de gemeente bekend dat de gemeenteraad in zitting van 27 juni 2019 het huishoudelijk reglement Kobbe en Kozze heeft aangepast.

De aanpassingen treden in werking op 1 september 2019. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 3 juli 2019. Het reglement ligt ter inzage op de dienst Kind.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken