B: Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn

De voorzitter van het vast bureau maakt via de webtoepassing van de gemeente bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 24 januari 2019 onderstaand reglement heeft goedgekeurd: Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn. Het reglement treedt in werking op 6 februari 2019.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 30 januari 2019.

Het reglement ligt ter inzage op het Secretariaat. 

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken