Huishoudelijk reglement gebruik OC 't Waaigat

Voor het gebruik van de lokalen van het ontmoetingscentrum 't Waaigat werd een huishoudelijk reglement vastgesteld. 

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

datum van goedkeuring: 23 april 2020

datum van bekendmaking: 28 april 2020