Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de gemeenteraad een huishoudelijk reglement dient vast te stellen met aanvullende maatregelen over de werking van de gemeenteraad. Het huishoudelijk reglement gemeenteraad werd vastgesteld op 24 januari 2019 en werd aangepast in de gemeenteraad van 29 augustus 2019, 27 augustus 2020 en 24 maart 2022.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

datum van goedkeuring: 24 maart 2022

datum van bekendmaking: 29 maart 2022