Huishoudelijk reglement met betrekking tot gevonden voorwerpen op grondgebied Zwijndrecht

De gemeente heeft een huishoudelijk reglement met betrekking tot gevonden voorwerpen op grondgebied Zwijndrecht goedgekeurd. Dit treedt in werking op 1 juli 2022.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 23 juni 2022

Datum van publicatie: 28 juni 2022