Huishoudelijk reglement polyvalente zaal jeugdcentrum Den Trechter

Voor het gebruik van de polyvalente zaal van het jeugdcentrum Den Trechter werd op 22 december 2016 een huishoudelijk reglement vastgesteld. Een aantal aanpassingen moesten gebeuren nà overleg met een werkgroep fuifbeleid. De gemeenteraad keurde de aanpassingen goed, deze treden in werking vanaf 1 februari 2019.. Een gecoördineerde versie van het reglement vind je hieronder.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

datum van goedkeuring: 20 december 2018

datum van bekendmaking: 27 december 2018