Huishoudelijk reglement vast bureau

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat het vast bureau een huishoudelijk reglement dient vast te stellen. 

Orgaan van goedkeuring: vast bureau

datum van goedkeuring: 23 april 2019

datum van wijziging: 1 maart 2022

datum van bekendmaking: 2 maart 2022