Huisstijl gemeente Zwijndrecht

Het Zwijndrechtse huisstijlproject werd grondig aangepakt. Alles begon met een onderzoek naar de identiteit en het imago van Zwijndrecht. Met de huisstijl wil de gemeente deze identiteit onderstrepen en ook beter herkenbaar zijn. Tegelijk met deze huisstijl werd ook de gemeentelijke website onderhanden genomen, met talrijke verbeteringen op het vlak van leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

Imago onder de loep

De eerste fase van de opdracht bestond uit een identiteitsonderzoek. Hiervoor ging de gemeente in zee met de firma Nelson Inspires. Die voerde het onderzoek en ontwierp ook de volledige grafische stijl.

Uit het identiteitsonderzoek kwamen drie kenmerken die Zwijndrecht typeren:

  • Een gemeente waar het goed wonen is

De gemeente richt zich op haar inwoners. Dit uit zich in het streven om jonge mensen kansen te bieden op een betaalbare woonst. Het groene karakter van de gemeente wordt hierbij versterkt.

  • Een recreatief aanbod om u tegen te zeggen

Zwijndrecht voorziet in een gevarieerd, vernieuwend, complementair, toegankelijk en gedecentraliseerd aanbod, en dit zowel op sportief en cultureel vlak, als voor vrije tijd. Dit wordt gekenmerkt door een ondersteunend sportbeleid, de infrastructuur, kunst in openbare ruimtes en de vaste wil dit alles verder uit te bouwen.

  • Model staan voor een zorgzame gemeente

Met hoogwaardige gezondheids- en welzijnszorg, maar ook met maatzorgdienstverlening richt Zwijndrecht zich tot haar inwoners en in het bijzonder haar senioren. Daarnaast wenst de gemeente haar naam van Fairtradegemeente hoog te houden en te versterken.

De specialisten van het bureau Nelson probeerden dit te vatten in één (zeer lange) zin:

Zwijndrecht kijkt vooruit en wenst zich te (blijven) profileren als een leefbare en zorgzame gemeente waar het aangenaam en rustig is om te wonen en waar er een ruim vrijetijdsaanbod is voor al haar inwoners

Met deze briefing gingen de ontwerpers aan de slag om een logo en een baseline te ontwerpen. Een baseline is een slagzin die steeds bij het logo wordt geplaatst en die de betekenis van het logo onderstreept.

Het logo

Dynamisch, modern, maar ook aangenaam met een groen karakter. Zo presenteert de gemeente Zwijndrecht zich met zijn logo.

Een logo dat toegankelijkheid, rust en zorgzaamheid weerspiegelt voor alle geledingen van haar bewoners.

De baseline versterkt het zorgzame en vooruitstrevende imago van de gemeente, terwijl het logo vrijstaat en met witruimte omgeven de openheid van Zwijndrecht nog eens benadrukt.

Gebruik van het logo

Het gebruik van het logo is voorbehouden voor de gemeentelijke diensten. Enkel mits uitdrukkelijke en schriftelijk toelating van de gemeente kunnen anderen gebruik maken van het logo. Neem hiervoor contact met de communicatiedienst. Bij deze dienst kan je ook een kwaliteitsvolle digitale versie van het logo aanvragen.

Aan het gebruik van het logo zijn een aantal grafische voorwaarden verbonden.

Koester je toekomst

Het logo wordt gebruikt met de slagzin Koester je toekomst. Hij bestaat slechts uit drie woorden maar hij zit boordevol inhoud.

Zwijndrecht is een middelgrote gemeente maar met de echte sfeer van een dorp. Tegelijk ligt Zwijndrecht onmiddellijk naast Antwerpen, de grootste stad van Vlaanderen. De gemeente wordt ook doorkruist door twee snelwegen en een drukke spoorweg. Zwijndrecht ligt aan de voet van de Oosterweelverbinding en is in het noorden een deel van één van de grootste havens ter wereld. Als deze gemeente haar eigen karakter wenst te behouden vraagt dit waakzaamheid en inzet. Dat is koesteren.

Zwijndrecht wil voorop lopen in wat goed is. Duurzaamheid, zorgzaamheid, een open blik op de wereld, een sociaal beleid waarbij iedereen meetelt. Daarin ziet Zwijndrecht zijn toekomst.

De toekomst is niet vrijblijvend. Daarom nodigt de slogan ook uit om mee te werken aan die toekomst en ze te koesteren.