Huis van het Kind

Huis van het Kind Zwijndrecht brengt verschillende organisaties samen die zich inzetten voor kinderen, jongeren en ouders. Hoewel de naam het laat vermoeden, zitten niet alle partners onder één dak, het is geen echt huis. Het Huis van het Kind is in de eerste plaats een samenwerking tussen organisaties.

Kind en Gezin, Wiegwijs VZW, Kinderdagverblijf Ons Peuterhuisje, Kinderdagverblijf Baby Planet, Kinderdagverblijf Zonnetje, Zwijndrecht-Infano VZW, Kinderdagverblijf De Tuimelaar, dienst voor Gezinszorg VZW De Regenboog, CLB Waas en Dender,
CLB Gemeenschapsonderwijs, Vrije zelfstandige kleuterschool De Krinkelrups, Vrije basisschool De Krinkel, Basisschool Sint Martinus, Basisschool Het Laar, Gezinsbond Zwijndrecht-Burcht, vroedvrouwenpraktijk De Ronding, Drugpunt Waas, Katrinahof, politie Zwijndrecht dienst jeugd, gezin en slachtofferhulp, gemeentelijke jeugddienst, Zorgpunt Waasland, gemeentelijke dienst Kind (buitenschoolse kinderopvang en gezins- en groepsopvang).

Dit partneroverleg heeft als doel om elkaars aanbod beter te leren kennen en om samenwerkingen op te starten.

Naast dit overleg is er ook een aanbod voor ouders uit Zwijndrecht.