Huis van het Kind

Huis van het Kind Zwijndrecht brengt verschillende organisaties samen die zich inzetten voor kinderen, jongeren en ouders. Hoewel de naam het laat vermoeden, zitten niet alle partners onder één dak, het is geen echt huis. Het Huis van het Kind is in de eerste plaats een samenwerking tussen organisaties.

Kind en Gezin, Wiegwijs VZW, Kinderdagverblijf Ons Peuterhuisje, Kinderdagverblijf Baby Planet, Kinderdagverblijf Zonnetje, Zwijndrecht-Infano VZW, Kinderdagverblijf De Tuimelaar, dienst voor Gezinszorg VZW De Regenboog, CLB Waas en Dender,
CLB Gemeenschapsonderwijs, Vrije zelfstandige kleuterschool De Krinkelrups, Vrije basisschool De Krinkel, Basisschool Sint Martinus, Basisschool Het Laar, Gezinsbond Zwijndrecht-Burcht, vroedvrouwenpraktijk De Ronding, Drugpunt Waas, Katrinahof, politie Zwijndrecht dienst jeugd, gezin en slachtofferhulp, gemeentelijke jeugddienst, Zorgpunt Waasland, gemeentelijke dienst Kind (buitenschoolse kinderopvang en gezins- en groepsopvang).

Je kan hier terecht met vragen over opvoeding, gezondheid, onderwijs, kinderopvang, spel en ontmoeting.

Rechtstreekse hulp

Je kunt voor een aantal thema's rechtstreeks bij deze organisaties terecht:

Als je kind zelf vragen heeft

Het kan gratis en anoniem terecht bij:

Het is misschien niet altijd duidelijk welk sociale voordelen of diensten er allemaal zijn en hoe je ze verkrijgt. Heb je hulp nodig om documenten in te vullen of informatie te raadplegen? Bel de Welzijnsbalie op 0800 99 604. Daar is ook alle informatie beschikbaar voor wie niet gebruikmaakt van het internet.

Wist je dat je in de bibliotheek gratis computers kan gebruiken om iets op te zoeken op het internet? Er is ook gratis wifi in de openbare gebouwen van de gemeente en het OCMW.