Huurproblemen

Omwille van corona-maatregelen is het niet mogelijk online een afspraak te maken met het woonloket. Regel je bezoek via mail Woonloket@zwijndrecht.be of telefoon 03 250 49 34.

De huurdersbond geeft juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders. De huurdersbond wijst je op je rechten en plichten en helpt je bij het oplossen van je huurvraag. In ruil voor een jaarlijks lidgeld (€20) kan je een jaar lang beroep doen op de huurdersbond. Daarenboven ontvang je vier maal per jaar het huurdersblad.

Vanuit het woonloket van de gemeente kan je gratis doorverwezen worden naar de huurderbond voor juridisch advies. Je zal er een doorverwijsbrief krijgen, waardoor je geen lidmaatschap aan de huurdersbond dient te betalen.

Ook als organisatie of vereniging kan je lid worden. Zo kan je uw aangeslotenen, klanten of cliënten gratis advies laten inwinnen. Vraag ook naar de vormingen op maat.

De huurdersbond verdedigt de belangen van alle huurders op verschillende niveaus en ijvert voor het recht op wonen voor iedereen: dit is het recht te kunnen beschikken over een kwaliteitsvolle en betaalbare woning naar eigen keuze, in een goede woonomgeving, om er ongestoord te kunnen wonen met een grote woonzekerheid.

Meer info

Voor een doorverwijsformulier:

Themabalie Welzijn - Woonloket

Dorp Oost 45

2070 Zwijndrecht

woonloket@zwijndrecht.be

Voor het advies zelf:

Huurdersbond Antwerpen

Langstraat 102

2140 Borgerhout

Telefoon: 03 272 27 42

antwerpen.huurdersbond@gmail.com

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).