Huurdersbond

Wil je een afspraak maken met het woonloket? Regel je bezoek via mail Woonloket@zwijndrecht.be of telefoon 0800 12 490.

De huurdersbond geeft juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders. De huurdersbond wijst je op je rechten en plichten en helpt je bij het oplossen van je huurvraag. In ruil voor een jaarlijks lidgeld (€20) kan je een jaar lang beroep doen op de huurdersbond. Daarenboven ontvang je vier maal per jaar het huurdersblad.

Vanuit het woonloket van de gemeente kan je gratis doorverwezen worden naar de huurderbond voor juridisch advies. Je zal er een doorverwijsbrief krijgen, waardoor je geen lidmaatschap aan de huurdersbond dient te betalen.

Ook als organisatie of vereniging kan je lid worden. Zo kan je uw aangeslotenen, klanten of cliënten gratis advies laten inwinnen. Vraag ook naar de vormingen op maat.

De huurdersbond verdedigt de belangen van alle huurders op verschillende niveaus en ijvert voor het recht op wonen voor iedereen: dit is het recht te kunnen beschikken over een kwaliteitsvolle en betaalbare woning naar eigen keuze, in een goede woonomgeving, om er ongestoord te kunnen wonen met een grote woonzekerheid.

Meer info

Voor een doorverwijsformulier:

Gemeentehuis - Welzijn - Woonloket

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

woonloket@zwijndrecht.be

Voor het advies zelf:

Huurdersbond Antwerpen

Langstraat 102

2140 Borgerhout

Telefoon: 03 272 27 42

antwerpen.huurdersbond@gmail.com