Info over onze selectieprocedures

Als je in aanmerking wil komen voor een job bij onze gemeente of OCMW moet je voldoen aan enkele voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden (die gelden voor alle functies binnen de gemeente/OCMW) en voor een aantal functies worden er ook specifieke voorwaarden opgelegd.

Daarnaast moet je voor sommige functies ook in het bezit zijn van een bepaald diploma. We vinden je kwaliteiten en/of ervaring belangrijker dan het diploma, maar voor een heel aantal functies kunnen we er door de geldende wetgeving niet naast. 

Tenslotte moet je voor een plaats bij onze gemeente of OCMW ook slagen in een selectieprocedure, waaruit blijkt dat jij de beste en meest geschikte kandidaat bent voor deze functie.

Tijdelijke contracten

Voor een tijdelijk contract of een vervangingsovereenkomst bestaat de selectieprocedure meestal enkel uit een sollicitatiegesprek.

Vaste betrekkingen

Voor contracten van onbepaalde duur en voor vaste benoemingen is een uitgebreidere procedure vereist. Die omvat altijd minimaal twee onderdelen: een schriftelijk en/of praktisch deel en een mondeling deel.

  • Schriftelijke proeven kunnen een klassiek schriftelijk examen zijn met alle kandidaten samen in één lokaal, maar ook een thuisopdracht behoort tot de mogelijkheden.
  • Praktische proeven bestaan uit taken en situaties zoals ze in de praktijk voorkomen.
  • Het mondeling gedeelte is een gesprek met de jury waarin gepeild wordt naar de competenties, de motivatie en naar een "match" met onze organisatie.

Voor leidinggevende functies wordt het selectieprogramma nog aangevuld met psychotechnische testen en/of een assessment.

De beoordeling van deze proeven en de gesprekken met de kandidaten gebeuren door een selectiecommissie (jury). De directe leidinggevende is daar in de meeste gevallen bij, en altijd ook één of meerdere externe deskundigen. Dit alles lijkt misschien indrukwekkend maar laat je hierdoor niet afschrikken. We doen ons uiterste best om de selecties zo vlot en aangenaam mogelijk te laten verlopen voor jou als kandidaat.

Meestal wordt ook een werfreserve aangelegd, waaruit gedurende enkele jaren nog geput kan worden als er een nieuwe vrije plaats is voor die functie.

Alle bepalingen rond de organisatie van onze selectieprocedures werden opgenomen in een reglement. Je vindt dit reglement terug op onze vacaturepagina. Daar staat ook een overzicht van onze algemene aanwervingsvoorwaarden.