Inspraak en participatie

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan de mening van zijn burgers. Daarom zijn er verschillende manieren om je stem te laten horen om het beleid mee te helpen vormgeven. We streven naar een dialoog tussen bestuur en bevolking om te komen tot gedragen oplossingen die door de meeste mensen kunnen aanvaard worden.

Hieronder vind je een overzicht van manieren waarop je aan inspraak kunt doen, tools die we daarvoor gebruiken en projecten waarbij we inzetten op de actieve medewerking van inwoners, verenigingen, buurten, stakeholders,…: