Inspraak en participatie

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan de mening van zijn burgers. Daarom zijn er verschillende manieren om je stem te laten horen om het beleid mee te helpen vormgeven. We streven naar een dialoog tussen bestuur en bevolking om te komen tot gedragen oplossingen die door de meeste mensen kunnen aanvaard worden.

Hieronder vind je een overzicht van manieren waarop je aan inspraak kunt doen, tools die we daarvoor gebruiken en projecten waarbij we inzetten op de actieve medewerking van inwoners, verenigingen, buurten, stakeholders,…:

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).