Internationale Vrouwendag: Thematafel  in de bib

Tijdens de Internationale Vrouwendag op 8 maart worden wereldwijd de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen gevierd. Ook in de bib wordt hier aandacht aan besteed. Ga zeker eens langs en leen een boek of een film over onvergetelijke vrouwen.

Gevecht voor gelijkwaardigheid

Vrouwen moeten nog altijd vechten voor een gelijkwaardige positie, worden vaak onderbetaald, nemen het grootste deel van de zorgtaken op zich. Daarnaast hebben nog steeds heel veel vrouwen te maken met huiselijk geweld, (straat)intimidatie, abortus en het taboe daarop enz.

Heel wat vrouwen gaan of gingen dat gevecht aan, soms met zware gevolgen voor henzelf.

Boeken en films over vrouwen

We verzamelden in de bib boeken en films over hen: dappere en onverzettelijke vechtsters voor gelijke kansen voor meisjes en vrouwen. Kom langs, neem een kijkje op onze thematafel en lees of bekijk hun verhaal.

Gepubliceerd op woensdag 3 maart 2021 15.20 u.