Interne studie en verkennende gesprekken voor de toekomst van onze gemeente

Zwijndrecht koestert zijn toekomst en denkt er daarom goed over na. Zal de gemeente in staat blijven om alle bestuursopdrachten zelfstandig uit te voeren? Of is daar meer samenwerking voor nodig, al dan niet met één of meerdere buurgemeenten?

Om die vragen te beantwoorden laat het gemeentebestuur een grondige studie uitvoeren. Tegelijkertijd gaat een stuurgroep verkennende gesprekken voeren met Beveren, Kruibeke en Antwerpen. Dat heeft de gemeenteraad op 19 mei beslist. Zo wil de gemeente alle mogelijke pistes bekijken om later de juiste beslissing te kunnen nemen.

Bestuurskracht onderzoeken

Om de bestuurskracht van onze gemeente te meten gaf de gemeenteraad een opdracht aan de algemeen directeur, de financieel directeur en het managementteam. Zij maken een analyse van de interne organisatie om te kijken of Zwijndrecht in de toekomst nog zelfstandig kan blijven functioneren. Is daar voldoende capaciteit voor? Is de spaarpot van de gemeente groot genoeg? En zal het personeel alle opdrachten vlot kunnen blijven verwerken?

Stuurgroep voert verkennende gesprekken

Gelijktijdig met de interne studie gaat een stuurgroep vrijblijvend praten met alle buurgemeenten over mogelijke samenwerkingsverbanden. Het resultaat van deze gesprekken zal de stuurgroep bundelen in een rapport. Dat rapport beschrijft de haalbaarheid en de efficiëntie van drie mogelijke pistes. Kan Zwijndrecht als gemeente zelfstandig blijven voortbestaan? Is er meer samenwerking nodig met andere gemeenten? Of kunnen we beter fusioneren met één of meerdere buurgemeenten?

Wat is de timing?

Zowel de interne studie als de verkennende gesprekken moeten afgerond zijn tegen 31 juli. De resultaten daarvan worden voorgelegd aan de gemeenteraadscommissie op 10 augustus en aan de gemeenteraad op 25 augustus. De gemeenteraad zal beide studies bespreken, bepalen welk gevolg ze eraan geven en hoe inwoners verder geïnformeerd en betrokken zullen worden.

Gepubliceerd op vrijdag 1 juli 2022 16.24 u.