Inwonerspanel bepaalt mee toekomst van de gemeente

Om de juiste beleidskeuzes te maken is het cruciaal om te weten wat er leeft in de gemeente. Daarom werkt het gemeentebestuur met een inwonerspanel. Deze groep van willekeurig gekozen inwoners geeft een paar keer per jaar zijn mening en advies over verschillende onderwerpen. De eerste keer gaat het bijvoorbeeld over sport en de volgende keer misschien over cultuur, dienstverlening of mobiliteit.

Hiervoor worden 1600 inwoners willekeurig geselecteerd. Zij krijgen begin september 2020 een uitnodiging om mee te doen aan het inwonerspanel. Deelnemen kan zowel online als telefonisch, maar is enkel mogelijk als je hiervoor wordt uitverkoren.

Zo'n 360 genodigden hebben zich uiteindelijk ingeschreven voor het panel. Zij krijgen 3 bevragingen per jaar die niet meer dan telkens 6 minuten in beslag nemen. Toch hebben zij een belangrijke verantwoordelijkheid, want door deel uit te maken van het inwonerspanel geef je mee vorm aan de toekomst van Zwijndrecht!

De resultaten van de bevragingen zijn door iedereen te raadplegen op het webplatform van het inwonerspanel.