B: jaarrekening 2017 GEMEENTE

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 24 mei 2018 het dossier Jaarrekening 2017 - GEMEENTE heeft goedgekeurd.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 30 mei 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Het dossier ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken