Kadastrale informatie

De gemeente mag geen informatie verschaffen aan de burger inzake kadastrale gegevens. Je kunt kadastrale informatie terugvinden via

  • CadGIS: via deze toepassing kan iedereen gratis online het kadasterplan raadplegen
  • MyMinfin: via deze toepassing kan iedereen als eigenaar gratis online de kadastrale gegevens raadplegen van zijn eigendom na zich aan te melden met e-ID

Voor wie ?

Iedereen die informatie wenst over een kadastraal perceel.

Hoe aanvragen ?

Momenteel kunnen kadastrale gegevens enkel bekomen worden bij AAPD (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie) via een uittreksel.

Meer info

Eigenaars en huurders kunnen gratis mondelinge informatie krijgen over hun goederen op het vertoon van hun identiteitskaart of hun huurcontract bij de lokale kantoren van de Administratie Opmetingen en Waarderingen (vroeger Kadaster), Italiëlei 4 bus 10 te 2000 Antwerpen.