Kandidatuur concessie cafetaria gemeentelijk sportcentrum Den Draver

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht zal in uitvoering van het besluit van het college d.d. 27 maart 2018 overgaan tot het verlenen van een concessie voor de uitbating van de cafetaria in het gemeentelijk sportcentrum ’Den Draver’.

De concessie is niet onderworpen aan de Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, noch aan het Koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten.

De concessiedocumenten en het inschrijvingsformulier kunnen kosteloos elektronisch bekomen worden via e-Notification (klik HIER voor de link). Voor verdere uitleg kun je terecht bij de heer Koen Bettens, diensthoofd sport op het nr. 03 250 49 61.

De kandidaten worden uitgenodigd om vrijblijvend een geleid plaatsbezoek te brengen op dinsdag 10 april 2018 om 10.30 u. Plaats van afspraak is aan de ingang van het sportcentrum.

De inschrijvingen dienen uiterlijk tegen vrijdag 27 april 2018 om 10 u. elektronisch ingediend te worden via het platform e-Tendering (klik HIER voor de link). Inschrijvingen op papier of verzonden via e-mail worden niet aanvaard.

 

Gepubliceerd op woensdag 28 maart 2018 9.45 u.