Keuring en aansluiting van een privé-riolering

Bij een nieuwbouw of bij grote werken aan de leidingen voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet je je privé-riolering laten keuren.

De keuring moet worden uitgevoerd door een erkende VLARIO-keurder. De keurder kijkt volgende aspecten na:

  • correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit
  • correcte aansluiting van toestellen (toilet, bad,…) op de circuits
  • correcte aansluiting van de afvoer van het hemelwater van verharde oppervlakten
  • correcte aansluiting van de infiltratie- en drainagevoorzieningen
  • aanwezigheid en grootte van de beerput
  • aanwezigheid en grootte van de hemelwaterput, indien verplicht
  • correcte aansluiting en grootte van de IBA

Volgens het reglement voor de keuring van de privé-riolering betaal je een waarborg voor een conforme aanleg van de riolering en/of het volgen van de juiste procedure.

De keuring is verplicht vóór de aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel.

Voor wie ?

Iedereen die een bouwvergunning aanvraagt voor een nieuwbouw of die grote werken uitvoert aan het leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater.

Hoe aanvragen ?

Na toekenning van je bouwvergunning ontvang je via de post een bundel met informatie over deze keuring. Daarnaast ontvang je nog een overschrijvingsformulier met de betalingsmodaliteiten.

Alvorens je de riolering aanlegt, contacteer je onze dienst Uitvoering (03 250 48 94 of uitvoering@zwijndrecht.be), om te weten waar de aansluitingspunten moeten komen voor de regenwaterafvoer (RWA) en rioleringsafvoer (DWA).

Kostprijs

Het bedrag van de waarborg is afhankelijk van het aantal wooneenheden en van het bruto vloeroppervlak.

Afhandeling

Wanneer het waterafvoersysteem op het privéterrein volledig is aangelegd, laat je de riolering keuren door een erkende VLARIO-keurder. Bezorg het conforme (groene) VLARIO-attest aan de gemeente (uitvoering@zwijndrecht.be of Gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1).
Bezorg ook het formulier “Einde Der Werken” met vermelding van uw rekeningnummer.

Als bij de VLARIO-keuring van de riolering en de sanitaire afvoerbuizen werd vastgesteld dat de private waterafvoer volledig aangelegd werd conform de geldende regelgeving en dat de procedure correct werd gevolgd, betaalt de gemeente je borg automatisch en integraal terug.

Voor de aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel, vul je het formulier “Aanvraag Werken Voor Derden” in en je stuurt dit naar de gemeente (uitvoering@zwijndrecht.be of Gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1).

Uitzonderingen

Indien je bij je verbouwing geen werken aan de leidingen voor de afvoer van afval- en/of regenwater uitvoert, hoef je geen keuring van de privé-riolering te laten uitvoeren. 

Meer info

De lijst met gecertificeerde Vlario-keurders 
Je kan hier filteren op de postcode "2070" voor de keurders die in onze gemeente komen keuren.