Project: bouw mee aan een kindvriendelijke gemeente

Zwijndrecht wil graag het label 'kindvriendelijke gemeente' behalen. Dit wil zeggen dat Zwijndrecht meehelpt om de rechten van het kind te realiseren.

Hoe kindvriendelijk is Zwijndrecht? 

Zwijndrecht wil graag het label 'kindvriendelijke gemeente' behalen.
Dit wil zeggen dat Zwijndrecht meehelpt om de rechten van het kind te realiseren.

Een kindvriendelijk Zwijndrecht:

 • zet de beleving van kinderen en jongeren centraal,
 • gaat niet enkel over spelen maar ook over verkeer, school, milieu, veiligheid, wonen…
 • spreekt met kinderen en jongeren. Zij zijn niet enkel de toekomst, maar ook het nu.
 • legt de lat voor het beleid op niveau van de meest kwetsbare burgers (kinderen en jongeren). Zo zorgen we ervoor dat onze gemeente leefbaarder wordt voor iedereen.

Het jaar 2020 was dan ook een start van een traject bestaande uit 3 fasen:

 • Fase 1: Onderzoeken hoe kind- en jeugdvriendelijk onze gemeente is op dit moment.
 • Fase 2: Belevingsonderzoek: Hoe beleven onze kinderen en jongeren de gemeente.
 • Fase 3: Bepalen van doelen die we als gemeente willen bereiken, het uitwerken van een strategie en het uitvoeren van acties gedurende de komende 6 jaar.

Fase 1: staat van kindvriendelijkheid

in het voorjaar van 2020 begonnen we met fase 1. Hoe kindvriendelijk is de gemeente op dit moment? We zijn op 3 manieren op zoek gegaan naar antwoorden:

 • literatuuronderzoek: We zijn begonnen met het onderzoeken van allerlei bronmateriaal gegevens zoals ‘de provincie in cijfers’, ‘de gemeentemonitor’, ‘het meerjarenplan’… en hebben deze informatie samengevat in een rapport.
 • online enquêtes: corona dwong ons om de digitale weg op te gaan. Graag hadden we deze enquêtes fysiek afgenomen, maar een lockdown besliste er anders over. Ondanks het virus konden we toch rekenen op veel input van de kinderen, jongeren en volwassenen. Zo deden 101 kinderen, 140 jongeren, 552 volwassenen mee aan de online bevraging. Zij werden bevraagd omtrent 8 thema’s, want kinderen en jongeren zitten in alle beleidsthema’s verweven. Deze thema’s kwamen aan bod:
  • Wonen
  • Veiligheid
  • Vrije tijd
  • Onderwijs
  • participatie en inspraak
  • Milieu en omgeving
  • Mobiliteit
  • Welzijn en omgeving
 • focusgroepen: met de input die we kregen uit het literatuuronderzoek en de online enquêtes gingen we in het najaar aan de slag me focusgroepen. Deze groepen gingen de discussie aan over zaken die ons opvielen of onduidelijk waren uit het eerdere onderzoek. Volgende groepen namen deel: de jeugdraad, de skaters, de verschillende gemeentelijke adviesraden, kinderen van het 5de leerjaar van Basisschool Het Laar en de partners van het Huis van het Kind.

Op basis hiervan kwamen we tot een mooi rapport van conclusies.

Wil je meer weten? In de bijlages vind je per thema de belangrijkste conclusies en een volledige samenvatting van fase 1.

Fase 2: Belevingsonderzoek

Op basis van al de gegevens uit fase 1 hebben we gekeken waar we op willen inzetten. Want fase 2 breekt aan in 2021!

We hebben 3 prioritaire thema’s bepaald waar we kinderen en jongeren via belevingsonderzoek dieper over willen bevragen. Hoe beleven zij dat thema? Hoe zouden zij dit thema aanpakken? Wat zijn hun ervaringen en belevingen?

De drie thema’s waar we op gaan inzetten zijn:

 • een fysieke laagdrempelige plek creëren voor kinderen en jongeren
 • een veelzijdige publieke ruimte waar het aangenaam te vertoeven is
 • een communicatiestrategie op maat van kinderen en jongeren

Daarnaast waren er nog twee thema's die we meenamen als rode draad:

 • inspraak en participatie
 • vrijetijdsaanbod

We deden 29 belevingsonderzoeken bij ongeveer 400 à 500 kinderen. Daaruit kwamen verschillende conclusies die je kan nalezen in het rapport of de samenvatting in een infografic per thema.

Bekijk hier ook hoe we de belevingsonderzoeken hebben aangepakt.

Fase 3: visie en strategie

Met de gegevens uit fase 1 en 2 gingen we in 2022 aan de slag om een visie en strategie met bijhorende actieplan te ontwikkelen voor de komende 6 jaar.

welke doelstellingen en acties we willen realiseren binnen de 5 thema's kan u nalezen in het strategie document in bijlage.

Op 8 juni 2022 dienen we ons rapport en de strategie in bij de jury.

Een stap dichter bij een kindvriendelijke gemeente!

Meer info over het label: 
http://kindvriendelijkestedenengemeenten.be/home