Klachten

Er is sprake van een klacht wanneer een burger van oordeel is dat hij niet correct behandeld werd door de gemeente en dit meldt. Dit kan gaan over procedures die niet correct werden uitgevoerd, of een medewerker die onvriendelijke is of foutieve handelingen heeft gesteld.

Elke klacht wordt onderzocht door de klachtencoördinator van de gemeente.

Stuur hier je klacht door