Laatste wilsbeschikking

U kunt zelf bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kunt u laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat u kunt opvragen bij de dienst Leven in uw gemeente.

In de laatste wilsbeschikking kunt u aangeven:

 • of u kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
 • en of u een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Hoe aanvragen ?

U geeft een ondertekende en gedateerde verklaring af bij de dienst Burgerzaken. Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en u krijgt een ontvangstbewijs mee.

Veel gemeenten hebben een invulformulier beschikbaar dat onmiddellijk kan ingevuld en ondertekend worden.

Voor de registratie van een wilsbeschikking maakt u een afspraak bij de dienst Burgerzaken.

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?

U kunt kiezen voor begraving of crematie. U kunt aangeven of de crematie gevolgd wordt door:

 • begraving van de as binnen een begraafplaats
 • bijzetting van de as in een urnenmuur (columbarium)
 • verstrooiing van de as:
  • in een strooiweide op een begraafplaats
  • in de Belgische territoriale zee
 • begraving of verstrooiing van de as buiten de begraafplaats (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige)
 • bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats

In de laatste wilsbeschikking kan u het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • geen ritueel
 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • vrijzinnige levensovertuiging
 • neutraal filosofische overtuiging

Het is altijd mogelijk om zelf wijzigingen aan uw laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de dienst Leven. Uw nabestaanden kunnen echter niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten uw laatste wil nakomen.

Kostprijs

Een registratie van een laatste wilsbeschikking is gratis.

Wat meebrengen?

 • uw identiteitskaart