Lagere school

Kleuter- en lager onderwijs in Zwijndrecht

In Zwijndrecht kun je in de volgende kleuter- en lagere scholen terecht voor je kind vanaf 2,5 jaar:

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Bij het CLB kunnen ouders en kinderen (vanaf 2.5 jaar) kan je gratis terecht voor vragen over leren, studeren, psychische en sociale hulp. Ook de verplichte gezondheidszorg gebeurt vanaf deze leeftijd via het CLB. Elke school werkt samen met een CLB.

Gaat je kind naar Sint-Martinus of de Krinkel(rups) naar school? CLB Waas en Dender - 03 316 20 20 of www.vrijclb.be/vrij-clb-waas-en-dender

Gaat je kind naar Het Laar naar school? CLB GO! - 03 232 23 82 of www.clb-antwerpen.be.

Gaat je kind niet in Zwijndrecht naar school? Neem dan contact op met je school voor de juiste contactgegevens.

Je kunt ook chatten via www.clbchat.be, een handig platform voor alle ouders en kinderen.