Leegstand en belasting

Langdurig leegstaande panden worden in de gemeente Zwijndrecht belast.

Het Decreet Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 bepaalt dat elke gemeente een register van leegstaande gebouwen en woningen, met name het leegstandsregister, kan bijhouden vanaf 1 januari 2010. Woningen en gebouwen gelegen op percelen die kleiner zijn dan 500m² die minstens 1 jaar leeg staan, komen op het leegstandsregister terecht.

De leegstand van een woning of gebouw wordt vastgesteld door een gemeentelijk ambtenaar. Deze vaststelling wordt geformaliseerd in een administratieve akte. De eigenaar heeft een maand de tijd om beroep aan te tekenen tegen de opname in het gemeentelijk leegstandsregister.

Als een woning langer dan 1 jaar in het leegstandsregister is opgenomen, zal de eigenaar een leegstandsheffing moeten betalen die jaarlijks verhoogt, tot het pand uit het register is geschrapt.

De panden die op het leegstandsregister staan, komen in aanmerking voor het recht van voorkoop.

Om een pand uit het register te laten schrappen, moet de eigenaar zelf een verzoek tot schrapping richten aan de gemeente Zwijndrecht. Hij moet dan kunnen bewijzen dat het pand opnieuw in gebruik werd genomen voor een periode van minstens 6 maanden.

Reglement

Je kan het belastingreglement leegstaande woningen en gebouwen hier downloaden.