Bekendmaking: Lokale Politie: begrotingswijziging 1/2018 - begroting 2018

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 25 oktober 2018 volgende dossiers heeft goedgekeurd :

Lokale Politie – begroting 2019

Lokale Politie – begrotingswijziging 1/2018.

Hogervermelde dossiers zijn te raadplegen op de gemeentelijke website en liggen ter inzage op de dienst financiën.

Dit werd bekendgemaakt op 31 oktober 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken