Mantelzorgpremie opgetrokken naar 600 euro per jaar

Het gemeentebestuur beschouwt de mantelzorgpremie als een vorm van waardering voor mantelzorgers. Daarom wordt de mantelzorgpremie opgetrokken naar 50 euro per maand of 600 euro per jaar.

De gemeente Zwijndrecht betaalt een mantelzorgpremie aan personen die vrijwillig instaan voor de alledaagse zorg van iemand die zwaar zorgbehoevend is. De inzet die mantelzorgers tonen, geeft heel wat zorgcomfort aan de zorgbehoevenden en zorgt ervoor dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Het gemeentebestuur beschouwt de mantelzorgpremie als een vorm van waardering voor de inzet en verantwoordelijkheid die mantelzorgers in de zorgverlening opnemen. Daarom wordt de mantelzorgpremie verhoogd. De premie werd vanaf 1 januari 2020 opgetrokken naar 50 euro per maand of 600 euro per jaar.

Twee premies per jaar per mantelzorger

Elke zorgbehoevende die in Zwijndrecht woont kan één mantelzorger opgeven die de mantelzorgpremie twee keer per jaar zal ontvangen. De eerste uitbetaling gebeurt in juli 2020 , de tweede in januari 2021.

Voor nieuwe aanvragen wordt de mantelzorgpremie toegekend vanaf de 1e dag van de maand volgend op de datum van de aanvraag.

Personen die in 2019 al een mantelzorgpremie hadden en 2 mantelzorgers hebben aangeduid hebben vanaf 2020 de keuze: 1 mantelzorger aanduiden (die 50 euro per maand ontvangt) of 2 mantelzorgers behouden (zij ontvangen elk 25 euro per maand).

Aanvraag jaarlijks vernieuwen

De aanvraag moet jaarlijks vernieuwd worden. De zorgbehoevenden die al een mantelzorgpremie hebben ontvangen, krijgen jaarlijks een nieuw aanvraagformulier opgestuurd (hun aanvraag telt vanaf 1 januari, ook al dienen ze het formulier later in).

Ben je een nieuwe aanvrager?

Dan kun je het formulier vragen bij de welzijnsbalie in het gemeentehuis of via deze link.

Meer info

0800 99 604

welzijn@zwijndrecht.be

Gepubliceerd op maandag 27 januari 2020 11.49 u.