Melding bouwovertreding

De handhavingsambtenaar staat in voor de controle van vergunde werken. Op regelmatige basis worden steekproeven uitgevoerd tijdens en na de uitvoering van werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd.

Je kan bij de handhavingsambtenaar ook terecht voor het melden van vermeende bouwovertredingen. De handhavingsambtenaar onderzoekt die, zodat er gepast kan opgetreden worden.

Goed om weten

Tijdens de uitvoering van alle vergunde werken moet een wit kartonnen kaartje met de titel "Stedenbouwkundige vergunning" en het wapenschild van de gemeente zichtbaar op de werf zijn aangebracht. Is dit kaartje aanwezig dan weet je dat er een vergunning voor die werken is afgeleverd.

In betwistingen tussen burgers (overhangende planten, niet geschoren hagen ...) is de gemeente niet bevoegd om op te treden, wel de vrederechter. Je kan wel bij de dienst Ruimtelijke Ordening terecht voor meer informatie.

Procedure in de gemeente Zwijndrecht

U kan een vermoedelijke bouwovertreding melden via Ruimtelijke.Ordening@Zwijndrecht.be

Vermeld steeds de locatie (waar) en wat de vermoedelijke overtreding is. Het bijvoegen van fotomateriaal is niet noodzakelijk maar wel een pluspunt.