Naar inhoud

Digitaal loket

Meldingsformulier

Met deze meldingskaart kan je een probleem melden i.v.m. de infrastructuur van de gemeente.

Meer informatie...

Identiteitsgegevens

     Naam en voornaam*
  Adres*
  Postnummer*
  Gemeente*
  Telefoon

 

Melding

     MILIEU   STRAAT   VERKEER
  rioolput voetpad verkeerslicht
  papierbak fietspad verkeersbord
  sluikstort rijweg wegmarkeringen
  ongedierte wegmarkering   verlichting
  lawaaihinder straatmeubilair       defecte straatverlichting kan je
    rechtstreeks en gratis melden
    op www.straatlampen.be of
    op het gratis nummer 0800 6 35 35
  geurhinder      
  wildplakken   GROEN  
  graffiti onkruid    
  vuilniszakken speelplein    
  hondenpoep aanplanting    


   Waar doet het probleem zich voor?
    
bv.: "aan verlichtingspaal nr 125" of "achter telefooncel"

   Straat*:
      

   Huisnummer of andere verduidelijking van de plaats:       

 

       Omschrijf het probleem*:
       * = Verplicht in te vullen
Om dit document te versturen, is het nodig je e-mailadres* in te vullen.
    


Meer informatie

Op het formulier staan een aantal categorieën vermeld. Het spreekt vanzelf dat je je niet tot deze categorieën moet beperken.

Een van onze medewerkers zal uw melding aan de juiste dienst doorsturen zodat we er zo snel mogelijk gevolg aan kunnen geven.

We brengen je op de hoogte van het resultaat.


Bescherming van persoonsgegevens en privacy
De gegevens die je op dit formulier hebt ingevuld, gebruikt de gemeente Zwijndrecht voor de verwerking van je melding. De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt je tegen alle misbruiken van deze gegevens. Je kan je gegevens steeds inkijken en laten verbeteren op onze dienst. Meer informatie over deze wetgeving krijg je bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Hoogstraat 139, 1000 Brussel, tel. 02 213 85 40, fax 02 213 85 65, commission@privacycommission.be.