Milieuraad breekt uit

Op vraag van het gemeentebestuur heeft de milieraad de onthardingsmogelijkheden van onze gemeente in kaart gebracht. De milieuraad heeft dit advies gebundeld in een presentatie met foto's en suggesties voor meer ontharding, groen en omgevinskwaliteit.

Verharding kan nuttig zijn. Maar overtollige verharding heeft veel nadelen. Elke vierkante meter onverharde ruimte biedt kansen voor waterinfiltratie, verkoeling op warme dagen en een aangename en groene leefomgeving.

De milieuraad bracht ook advies uit over ontharding van private voortuinen. Hoe kunnen we onze inwoners aansporen om hun ‘steentje’ bij te dragen tot een minder versteend straatbeeld? De Milieuraad heeft een inspirerende nota geschreven met tal van suggesties, gaande van het collectief vergroenen van voortuinen onder begeleiding van een onthardingscoach, tot de invoering van een verhardingsheffing en onthardingstoelage. Tot slot gaf de milieuraad nog advies over plaatsen die in aanmerking komen voor bebossing.

De adviezen en nota’s van de milieuraad vind je op www.zwijndrecht.be/milieuraad.

Gepubliceerd op maandag 29 juni 2020 9.33 u.