Mogelijke geurhinder Blue Gate Antwerp

Er zijn terug saneringswerken aan de gang op het toekomstige bedrijventerrein Blue Gate Antwerp in Hoboken, vlak over de Schelde. Afhankelijk van de windrichting kan dit voor een onschadelijke dieselgeur zorgen in de ruime omgeving.

Geen gevaar voor de gezondheid

De mogelijk onfrisse geur veroorzaakt alvast geen gevaar voor de gezondheid van omwonenden of bezoekers van het gebied. Zowel de politie, brandweer als milieudienst van de stad Antwerpen volgen de saneringswerken van dichtbij op. De luchtkwaliteit wordt continu gemonitord.

Voorzorgsmaatregelen

De aannemer beperkt de geurhinder zoveel mogelijk door:

  • Afgegraven verontreinigde grond onmiddellijk af te voeren
  • Afgegraven grond te besproeien met geurbestrijder en water
  • Het terrein deel per deel af te graven

Meer info

Over de werken: info@bluegateantwerp.eu
Over Blue Gate Antwerp: www.bluegateantwerp.eu

 

Gepubliceerd op woensdag 3 juli 2019 10.06 u.