Monitoring en aanpak van PFAS in de lucht rond 3M: stand van zaken

De Vlaamse Overheid heeft 3 extra meettoestellen laten plaatsen om PFAS in zwevend stof in de omgeving van 3M en de Lantis-werf op te sporen. Dit bleek noodzakelijk na ongunstige vaststellingen in de maanden mei en juni.

Overschrijdingen

In tegenstelling tot de periode vóór mei, worden sinds mei overschrijdingen van het toetsingskader vastgesteld. Eerder was dat het geval in de Neerstraat. In de laatste resultaten is dit het geval in Oostelijke-Noordoostelijke richting, zijde Blokkersdijk.

Overschrijdingen vormen geen acuut gevaar, maar voortdurende verspreiding van verontreiniging die wordt meegedragen met de wind is uiteraard zorgwekkend en moet aangepakt worden.

Maatregelen

Hoogstwaarschijnlijk bevindt de bron zich op de 3M-terreinen. De overheid heeft aan 3M bijkomende en effectievere stofbeheersingsmaatregelen opgelegd.

Meer info

Gepubliceerd op vrijdag 25 augustus 2023 9.01 u.