Naamgeving fusiegemeente

Onze gemeente vormt vanaf 1 januari 2025 één gemeente met Beveren en Kruibeke. Voor deze nieuwe fusiegemeente werd gezocht naar een passende naam.
Inwoners konden kiezen tussen twee opties: Beveren Waas en Scheldewaas. Het winnend voorstel, Beveren Waas, werd bekendgemaakt, maar niet goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van Zwijndrecht. De raden van Kruibeke en Beveren hebben dit punt vervolgens ook niet behandeld. 

Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

Om de voortgang van de fusie niet te hinderen, gebruiken we momenteel nog steeds de werknaam ‘Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht’.

Artikel in infomagazine

In het infomagazine van maart staat een artikel over de nieuwe fusienaam Beveren Waas. We benadrukken dat dit artikel vooral gaat over het resultaat van de stemming bij de inwoners van Zwijndrecht, Kruibeke en Beveren. De inwoners kozen voor Beveren Waas. Dit moest nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad eind februari. Bij het in druk gaan van het infomagazine was de beslissing van de gemeenteraad nog niet bekend. Na de beslissing op donderdag 22 februari konden we het infomagazine niet meer aanpassen en was het infomagazine al gedrukt.