Naar een vernieuwde stationsomgeving

De gemeente heeft een deel van de gronden in de stationsomgeving van NMBS gekocht om deze veiliger en groener te maken. Momenteel geeft het kruispunt Laarstraat – Statiestraat geen gezellige indruk. Hier wil de gemeente verandering in brengen.

Vergroening en ontharding

Het deel van de Laarstraat zal een totaal ander uitzicht krijgen. De huidige stenen massa verdwijnt en vervangen we door meer groen. Hierdoor komt er meer aandacht voor voetgangers en fietsers. Ongeveer 1/3 van de goederenkoer wordt ingericht als parking, noodzakelijk voor een stationsomgeving. Dit deel blijft eigendom van NMBS en zij staan mee in voor de financiering voor de aanleg van deze parking. Voor de school voorzien we een centraal plein met zitbanken. Verder planten we bomen aan in combinatie met een bloemenweide. Ook de kant van de Fortlaan maken we groener.

Vernieuwde fietsinfrastructuur

De Laarstraat blijft een enkelrichtingsstraat en krijgt een nieuwe inrichting als fietsstraat. Er komt centraal een volledig nieuwe fietsstalling. Samen met de vernieuwde spoorwegovergang en het nieuwe perron geeft dit meer comfort en veiligheid voor de weg- en treingebruikers in deze omgeving.

Stand van zaken

Momenteel is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Het technisch dossier is voorgesteld op de algemene gemeenteraadscommissie en komt nog op de gemeenteraad. De start van de werken hangt af van de werken in de Alfred Oststraat en Burchtsestraat.

Gepubliceerd op dinsdag 28 december 2021 8.47 u.