Neem jij deel aan ons dorpsdebat over het beleidsplan ruimte?

Vorig jaar vroegen we onze inwoners via verschillende kanalen hoe onze gemeente eruit moet zien in 2040. Ook nu vragen we jouw medewerking. Op 21/06/2021 om 20 u. organiseren we een digitaal dorpsdebat. Tijdens dit dorpsdebat laten we je graag aan het woord. Wat betekent dit voor je eigen omgeving?

Schrijf je op voorhand in voor 5 minuten spreektijd, en laat ons weten waarover je wil praten via GBR@Zwijndrecht.be.

Inspirerende reacties en opmerkingen van inwoners

We hebben ondertussen al heel wat reacties gekregen, ook op onze conceptnota, waarin we onze ambities voor Zwijndrecht 2040 kort en bondig hebben neergeschreven. Intussen weten we daardoor al heel wat. Bij onze inwoners staat het behoud van de open ruimte met stip op één, maar ook binnen de ruimte die we vandaag al gebruiken, moeten we slim en zorgvuldig omspringen met verdichting: wat overblijft van het dorpse karakter, wordt gekoesterd. Veel groen en plaats voor fietsers, dat spreekt voor zich, maar ook de auto zullen we in de toekomst een plaats moeten geven. Met meergezinswoningen kunnen we ruimte sparen, maar ook gezinswoningen met tuin hebben we nodig. Onze inwoners verkiezen een mix van beide, om de eigenheid van Burcht en Zwijndrecht niet verloren te laten gaan.

Maar wat betekent dit voor je eigen woonomgeving?

Mogen wij op je medewerking rekenen? Op 21/06/2021 om 20 u. organiseren we een digitaal dorpsdebat. Laat op voorhand weten waarover je wil praten en wij laten je tijdens het debat aan het woord. 

Neem het woord!

Je woonomgeving is steeds in verandering, maar nooit helemaal. Je straat blijft op een of andere manier altijd de straat zoals je ze kent.

  • Wat zijn de troeven van je straat, wijk of buurt? Wat moet dus zeker behouden blijven bij nieuwe ontwikkelingen?
  • Wat vind je minder het bewaren waard, en mag plaats maken voor iets anders?
  • Is er recent (wat ‘recent’ is, kies je zelf) in je straat of wijk iets veranderd waarvan je denkt: jammer, dit had niet mogen gebeuren? Of juist: dit is een goede verandering?
  • Welk soort nieuwe ontwikkeling zou het aanzicht, de leefkwaliteit of de levendigheid van je straat of wijk verbeteren?

Dit kan telkens gaan om bebouwing (een typologie, het aantal woonlagen of woongelegenheden, een bepaalde stijl, een merkwaardig gebouw) maar ook om tuinen en groenaanleg (privaat/publiek), connecties met andere straten en wijken, nabijheid van functies (winkels, voorzieningen voor sport en spel, ontmoetingsplaatsen, …), enzovoort.

Waarom?

In ons Beleidsplan Ruimte willen we 'samenhangende gehelen' afbakenen. Binnen die samenhangende gehelen willen we meer verscheidenheid aanbrengen in het kernversterkingsbeleid, want de ene buurt is de ander niet, en elk samenhangend geheel kent eigen kansen en bedreigingen.

Door kort stil te staan bij je eigen woonomgeving, help je ons deze samenhangende gehelen af te bakenen en de kansen en bedreigingen per geheel in kaart te brengen.

Het debat live volgen zonder actief deel te nemen aan het gesprek?

Dat kan via: https://www.youtube.com/gemeentezwijndrecht2070
Via de chatfunctie kun je vragen stellen aan het panel.

Gepubliceerd op vrijdag 28 mei 2021 9.05 u.