Nieuw reglement OC 't Waaigat en gemeentelijke culturele infrastructuur

Naar aanleiding van het gebruik van het oude OCMW gebouw als Kunstenhuis, alsook een extra zaal in de nieuwe Kozze en nieuwe mogelijkheden in de oude pastorij van Zwijndrecht was er nood aan een nieuw reglement met nieuwe regels en nieuwe tarieven. Op 11 mei gaan de nieuwe reglementen in werking.

Nieuwe zaaltjes vragen nieuwe regels en nieuwe tarieven.

Op 11 mei gaan de nieuwe reglementen i.v.m. de huur van het OC 't Waaigat en de andere gemeentelijke culturele gebouwen in werking. Je vindt deze reglementen terug op de website. Lees ze zeker eens rustig door. Bij vragen kun je de cultuurdienst steeds contacteren voor meer uitleg. 

Na een jaar worden deze reglementen geëvalueerd. Geef dus zeker je bevindingen uit de praktijk door aan de cultuurdienst. Zo kan de cultuurdienst samen met de cultuurraad en het beheersorgaan de nieuwe situatie evalueren.

Overgangsmaatregelen

Er zijn een aantal maatregelen opgesteld om de overgang van de oude naar de nieuwe reglementen vlot te laten verlopen.

1. Alle verhuringen die reeds ingeboekt waren tot en met eind augustus blijven staan aan het oude tarief. 

2. Alle verhuringen die reeds ingeboekt waren vanaf 1 september 2020 worden verwittigd en krijgen de mededeling dat hun tarief zal aangepast worden. Ze krijgen de keuze om het aangepaste tarief te betalen of om gratis te annuleren.

3. Alle verhuringen die vanaf nu worden aangevraagd, LET OP, voor zowel de periode vanaf 11 mei tot eind augustus of erna worden ingeboekt aan het nieuwe tarief.

Gepubliceerd op donderdag 30 april 2020 11.17 u.