Nieuwe beleidslijn Voortuininrichting

Tot nu toe werden parkings en bergingen in de voortuin in principe niet vergund. Dit kan vanaf nu wel onder voorwaarden. De gemeente heeft hiervoor een beleidslijn ontwikkeld. Heb je geen garage of carport dan kun je onder voorwaarden een parkeerplaats vergund krijgen of een berging in de voortuin.

De gemeente heeft hiervoor een beleidslijn opgesteld. Niet-vergunde parkings en bergingen die aan de beleidslijn voldoen, kunnen geregulariseerd worden. Wat niet aan de beleidslijn voldoet, moet vroeg of laat verdwijnen.

Een parkeerplaats in de voortuin

Beschik je niet over een garage of carport, dan kun je onder voorwaarden één parkeerplaats vergund krijgen. Zo moet steeds minstens de helft van de voortuin volledig onverhard blijven. Op kleinere percelen kan het gebruik van een karrespoor, waarbij verharding wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke, hiervoor een oplossing bieden. Voortuinen van minstens 6 meter breed en 5 meter diep komen in aanmerking, zolang hiervoor geen openbare parkeerplaats of openbaar groen moet verdwijnen. Verder moet minstens een derde van de voortuin kwalitatief
worden vergroend. We streven naar één (bv. meerstammige) boom per parkeerplaats. 

Een berging in de voortuin

Bestaande rijwoningen zonder garage komen in aanmerking voor een berging in de voortuin. Het gaat ofwel om een fietsenberging (maximaal 5 m² en 1,6 meter hoog), ofwel een
afvalberging (maximaal 1,5 m² en 1,2 meter hoog). Voortuinbergingen mogen echter het straatbeeld niet verstoren. Daarom zijn ook deze vergunningsplichtige inrichtingen aan kwaliteitsvoorwaarden gekoppeld. Zo moet de rest van de voortuin onverhard zijn, op de noodzakelijke toegang tot de woning na. De berging moet gebouwd zijn met duurzame en esthetisch verantwoorde materialen, en is langs twee zijden volledig aan het zicht onttrokken door een levende haag of opgaand groen. We streven naar één boom per voortuinconstructie. Voor personen met een handicap kunnen we zoeken naar een oplossing op maat.

Schuttingen en hagen in de voortuin

Voor schuttingen in voortuinen, en in zijtuinen die grenzen aan het openbaar domein, heb je een vergunning nodig wanneer ze hoger zijn dan 1 meter. Schuttingen die grenzen aan of
zichtbaar zijn vanop het openbaar domein, zijn bepalend voor het straatbeeld. Daarom wordt zoveel mogelijk gestreefd naar levende hagen, al dan niet in combinatie met een draadafsluiting.

Lees hier het volledige beleidsplan Voortuininrichting

Gepubliceerd op donderdag 14 oktober 2021 7 u.