Nieuwe coronamaatregelen: mondmaskerplicht vanaf 10 jaar en verplicht telewerk 

Het overlegcomité heeft gisteren beslist dat er een brede mondmaskerplicht voor iedereen geldt vanaf 10 jaar. Verder wordt ook telewerk opnieuw verplicht. Met deze verstrengde coronamaatregelen wil de overheid de grote druk op de zorgsector verhelpen nu de coronacijfers blijven stijgen.

De maatregelen gaan in op 20 november 2021 en gelden tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

Uitbreiding mondmaskerplicht

Er komt een brede mondmaskerplicht voor iedereen vanaf de leeftijd van 10 jaar. Zo moet je het mondmasker verplicht dragen in de volgende situaties:

 • Openbaar vervoer
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • in zorginstellingen;
 • in horeca, tenzij wanneer je neerzit
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen;
 • in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen van de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in fitnesscentra
 • in gebouwen voor de erediensten.
 • Op school vanaf 10 jaar
 • Overal waar je geen anderhalve meter afstand kan houden

Je mag het mondmasker enkel afzetten om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Covid Safe Ticket+

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Ticket geeft toegang geeft tot bijvoorbeeld evenementen en de horeca.

Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt. Dus Covid Safe Ticket + mondmasker.

 Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor:

 • publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten,
 • horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden),
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten
 • indoor circus, cinema’s, musea en (indoor) pret- en themaparken.

Discotheken die geen mondmaskerplicht willen opleggen, zullen aan hun bezoekers moeten vragen om een coronatest ter plaatse uit te voeren. Danscafés vallen onder de horecaregels: dus het mondmasker mag alleen uit als je zit, eet of drinkt. Als je danst, moet het dus op.

4. Verplicht telewerk

Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is door de aard van de job. Tot 12 december mogen werknemers toch nog één dag naar kantoor komen, vanaf 13 december wordt dat opgetrokken naar maximaal twee terugkeerdagen per week.

Veralgemeende extra vaccinatie

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik.

Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik.

Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis.

Ventilatie

Er komen CO2-meters in alle klaslokalen. De ministers van Onderwijs hebben zich daartoe geëngageerd, om de luchtkwaliteit beter in de gaten de kunnen houden.

Hou je verder aan de vier basisregels.

 1. Beperk je contacten zoveel mogelijk of spreek buiten af
 2. Hou afstand
 3. Draag een mondmasker
 4. Een goede ventilatie van binnenruimtes

MEER INFO:

www.info-coronavirus.be

Gepubliceerd op donderdag 18 november 2021 10.02 u.