Nieuwe e-formulieren voor aanvraag inname openbare weg en aanvraag werken op/ aan de openbare weg

De gemeente en politie Zwijndrecht werken vanaf nu met dezelfde online aanvraagformulieren voor de inname openbare weg en aanvraag werken.

 Deze aanvraagformulieren vind je op de website via e-loket en via een link op de website van de politie Zwijndrecht. Het verkeersteam behandelt de aanvragen.

1. Inname openbare weg/parkeerverbod

De procedure inname openbare weg is van toepassing wanneer de openbare weg wordt ingenomen voor het plaatsen van een container, ladderlift, werfkeet, bouwkraan, voertuigen aannemers, materiaal enz. Deze lijst is niet limitatief.

De aanvraag voor het plaatsen van een tijdelijk parkeerverbod gebeurt met hetzelfde aanvraagformulier.

De inname van de openbare weg is steeds onderworpen aan een voorafgaande toelating.

De aanvraag moet minimaal 7 werkdagen voor de aanvangsdatum gebeuren. Het verkeersteam van de lokale politie verwerkt de aanvraag en levert de toelating af.

De procedure inname openbare weg verschilt van de procedure werken op/aan de openbare weg (wegenwerken). Daarom is er ook een apart aanvraagformulier.

Formulier inname openbare weg

 

2. Werken op/aan de openbare weg

Werken op/aan de openbare weg zijn steeds onderworpen aan een voorafgaande vergunning.

Deze aanvraag moet minimaal 3 maanden voor de aanvangsdatum gebeuren. Het verkeersteam van de lokale politie verwerkt de aanvraag. Na het inwinnen van het advies van o.a. de mobiliteitsambtenaar van de gemeente en na de goedkeuring van de signalisatieplannen, levert de politie de vergunning af. Ook de communicatie naar de buurt en de bedrijven wordt daarbij bekeken.

Formulier werken op/aan de openbare weg

Heb je hierover meer vragen dan kun je terecht bij het verkeersteam van de lokale politie Zwijndrecht
verkeer@politie.zwijndrecht.be

Gepubliceerd op donderdag 31 januari 2019 14.38 u.