Nieuwe maatregelen tegen sluipverkeer

Wie niet in de gemeente woont kan sinds juni 2020 geen gebruik meer maken van 3 bekende sluipwegen richting Antwerpen. Het gaat over de Melselestraat, Lindenstraat en Schaarbeekstraat. Richting Beveren blijven deze straten wel toegankelijk.

Wie van de Krijgsbaan komt ziet het verbodsbord staan in de Schaarbeekstraat net voorbij de tweede bocht, in de Lindenstraat net voorbij de KMO-zone en in de Melselestraat ter hoogte van de Kleine Walstraat.

Aan het begin van deze 3 straten komt er een waarschuwing om te vermijden dat doorgaand verkeer in de straat moet terugdraaien. Het gaat over C3-verkeersborden “verboden toegang voor alle verkeer, uitgezonderd vergunninghouders, hulpdiensten, landbouwvoertuigen, fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs”. Niet-inwoners die van de Krijgsbaan komen mogen dit verbodsbord niet voorbij in de richting van Antwerpen. Richting Beveren mag wel.

Iedereen die in Zwijndrecht woont wordt hier verstaan als vergunninghouder en mag dus wel doorrijden.

Eerst politiecontrole, later ANPR-camera’s

De lokale politie zal op verschillende tijdstippen identiteitscontroles voeren. Wie de verbodsborden negeert en geen domicilie heeft in Zwijndrecht krijgt een boete van 58 euro. Later zullen de politiecontroles plaats maken voor geautomatiseerde ANPR-camera’s. Die registreren de nummerplaat van elk voorbijrijdend voertuig. De politie controleert de identiteit van de bestuurder. Later controleren camera's de plaatherkenning van het voertuig.

Om de camera’s te kunnen doen werken maakt de gemeente eerst nog een ‘white list’ op van vergunninghouders. Inwoners hoeven zich hier nu nog geen zorgen over te maken. Zij zullen ruim op tijd gecontacteerd worden om zich hiervoor te registreren. Het zal nog wel even duren vooraleer de ANPR-camera’s echt operationeel zijn.

Doorgaand verkeer op E17 houden

Bedoeling is dat bestuurders die als bestemming Zwijndrecht hebben maar niet in de gemeente wonen, zoveel mogelijk de afrit E17 nemen die het dichtst bij hun bestemming ligt.

Momenteel maakt dit verkeer nog te snel gebruik van onze lokale wegen om de drukte op de E17 of E34 te ontlopen, vooral dan richting Antwerpen. Dat zorgt soms voor gevaarlijke situaties voor kinderen, voetgangers en fietsers. Daar wil de gemeente nu een oplossing voor bieden door de verkeersleefbaarheid te verbeteren.

Intelligente verkeerslichten N70

Voor lokaal verkeer dat in Zwijndrecht woont verandert er niks. Bestemmingsverkeer komende van de E17, Kruibeke, of Beveren, kan daarentegen enkel nog richting Antwerpen via de Kruibeeksesteenweg of de N70.

Om te vermijden dat hierdoor de N70 dichtslibt komt een intelligente sturing van de verkeerslichten aan Hof Ter Rijen. Die zorgt er vanaf dinsdag 2 juni voor dat de lichten op rood springen als de maximale capaciteit van de N70 is bereikt. Zo kan het openbaarvervoer op de N70 vlot blijven doorrijden. Deze automatische verkeersdosering komt er tegelijkertijd met de verbodsborden in de Schaarbeekstraat, Lindenstraat en Melselestraat.

Het bestuur beseft dat er mogelijk in de beginfase een file zal ontstaan op de N70 van aan de intelligente verkeerslichten richting rondpunt Melsele. Daardoor ontraden we het verkeer dat daar niet thuis hoort. Maar eens voorbij de intelligente lichten zal je vlotter naar je bestemming kunnen rijden.

Snelheidsbeperkingen aan trage wegen

In de Lindenstraat tussen de Krijgsbaan en de bebouwde kom wordt de snelheidsbeperking teruggeschroefd van 70 naar 50 kilometer per uur. Er komt een waarschuwingsbord “oversteek fietsers” op het punt waar het fietspad dat naast de E17 loopt uitkomt in de Lindenstraat.

In de Schaarbeekstraat wordt de maximaal toegelaten snelheid 30 kilometer per uur in plaats van de huidige 70 tot aan de bebouwde kom. De trage ‘Lommertewegel’ komt namelijk uit op die straat. Die vormt dan weer een aansluiting met het Dulpoezenpad en dat is een belangrijke kruising in het netwerk van trage wegen waarop de gemeente wil inzetten.

Zo zetten we niet alleen in op minder maar ook op veiliger verkeer.

Gepubliceerd op donderdag 28 mei 2020 15.58 u.
alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).