Nieuwe nettarieven elektriciteit vanaf 1 juli 2022

Je energiefactuur bestaat uit 3 delen: de energiekost, de nettarieven en een aantal heffingen. De nettarieven veranderen vanaf 1 juli 2022.

Wat zijn de nettarieven?

De nettarieven dekken de kosten voor onder meer de aanleg en het onderhoud van het elektriciteitsnet. Je betaalt ze via je elektriciteitsfactuur aan de netbeheerder.

Die nettarieven zijn nu berekend op basis van je afname van het net (kWh). Vanaf 1 juli 2022 verandert dit. Een deel van de nettarieven wordt dan aangerekend op basis van de netcapaciteit (kW) die je gebruikt: het capaciteitstarief. Capaciteit betekent de hoeveelheid stroom die je installatie kan verbruiken per tijdseenheid. De beheerder kijkt naar de maandelijkse piek die je van het net afneemt. Als je zonnepanelen hebt, speelt de piek geen rol.

Het capaciteitstarief is geen bijkomend tarief, maar een andere manier om de netkosten te verdelen over alle afnemers.

Waarom wordt het capaciteitstarief ingevoerd?

We evolueren naar een groenere, CO2-arme samenleving. Dit betekent dat we voor ons vervoer (elektrische wagens) en voor de verwarming van onze huizen (warmtepompen) steeds meer gebruik zullen maken van elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen.

Hierdoor zal het distributienet méér en anders gebruikt worden en dat zorgt voor grotere pieken. Als binnen enkele jaren iedereen zijn elektrische wagen op het einde van de werkdag op hetzelfde moment aan vol vermogen oplaadt, geraakt het net mogelijk zelfs overbelast.

Met het capaciteitstarief kan je het net efficiënt gebruiken: wie hoge pieken veroorzaakt, betaalt meer dan wie zijn verbruik spreidt.

Hoe betaal je volgens het capaciteitstarief?

Dit tarief hangt af van de verbruikspieken die je veroorzaakt. Als je tegelijk je strijkijzer, airco¬≠ en je wasmachine inschakelt én je elektrische auto oplaadt, piekt je verbruik. Hoe hoger de verbruikspieken die je in een maand veroorzaakt, hoe hoger de netkosten die je moet betalen.

De verbruikspiek wordt gemeten over 15 minuten. Het gemiddelde bepaalt het kwartiervermogen. Het hoogste kwartiervermogen van een maand, bepaalt de maandpiek. Per maand komt de hoogste piek in aanmerking.

Voor de berekening van je capaciteitstarief telt alleen de gemiddelde maandpiek. Dit is het gemiddelde van de 12 voorafgaande maanden. Let wel: elk gezin zal een minimumbijdrage van 2,5 kW betalen. Ligt je piekverbruik lager? Dan betaal je toch 2,5 kW.

Door het invoeren van het capaciteitstarief komt er een einde aan het huidige dag- en nachttarief voor netkosten. Voor de distributienetbeheerder maakt het niet uit als je de energie overdag of ‘s nachts gebruikt. De kosten voor de aanleg en het onderhoud van het net blijven dezelfde. Je energieleverancier mag je wel een verschillend tarief aanrekenen voor de stroom die je ’s nachts en overdag gebruikt.

Wat als je nog geen digitale meter hebt?

De klassieke meter kan geen pieken meten. Je zal dus een vast bedrag betalen. De bijdrage is gelijk aan een gemiddelde maandpiek van 2,5 kW.

Meer info

Gepubliceerd op dinsdag 19 april 2022 11.15 u.