Nieuwe vraag: wat vind je van de open ruimte in onze gemeente?

Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe Beleidsplan Ruimte. Dit is een belangrijke leidraad voor de invulling van de ruimte in onze gemeente voor de volgende 20 jaar. Het geplande dorpsdebat kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Daarom deze open vragen.

Waar zullen we wonen?

In het infomagazine van juni stelden we de open vraag: stel dat we 500 bijkomende woningen moeten realiseren tegen 2035, waar moeten die dan komen? We kregen hierop vele reacties, waarvoor dank. Met deze antwoorden in het achterhoofd werken we verder aan de opmaak van het Beleidsplan Ruimte.

Wat vind je van de open ruimte in onze gemeente?

Nu is het tijd voor de volgende vraag. Minstens zo belangrijk als ruimte voor wonen, is de ruimte die vrij blijft. In ons beleidsplan vertrekken we van een ‘openruimtemal’ (bos, natuur, landbouw), waartegen bebouwd en bebouwbaar gebied wordt afgetekend als de ‘contramal’.

Gelijktijdig met onze woonbehoeftestudie loopt daarom een onderzoek naar het DNA van onze open ruimte. Opnieuw nodigen we je uit om mee te denken.

Mail je antwoorden!

Hoe ervaar je de open ruimte in onze gemeente? Maak je er actief gebruik van? Welke kwaliteiten hebben de openruimtegebieden? Wat kan er verbeteren?

Stuur je antwoorden naar GBR@zwijndrecht.be

 

Gepubliceerd op vrijdag 18 september 2020 12.02 u.