Hulp nodig bij je belastingaangifte?

Ook dit jaar helpt de FOD je graag verder als je hulp nodig hebt met je belastingaangifte. Je krijgt dan een afspraak om telefonisch je aangifte te laten invullen. Heb je echt moeilijkheden (analfabetisme, taalproblemen) dan kun je om hulp vragen in de kantoren van de FOD Financiën zelf.

Enkel fysieke hulp als uitzondering

Deze hulp op kantoor is alleen mogelijk als je ten laatste op 29 juni een telefonische afspraak maakt (op het telefoonnummer dat op de enveloppe van de aangifte is vermeld). Zo vermijden we wachtrijen en garanderen we de veiligheid van de belastingplichtigen en medewerkers.

Hulpverlening op kantoor is niet mogelijk voor belastingplichtigen die een afspraak maken na 29 juni en/of die in staat zijn hun aangifte telefonisch te laten invullen. 

De hulp in de kantoren zal vanaf september worden georganiseerd, op een tijdstip en een plaats die in augustus per brief aan de betrokken belastingplichtigen zullen worden meegedeeld. Een in het kader van deze hulp ingediende aangifte wordt niet als laattijdig beschouwd, mits de belastingplichtige aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoet.

De fysieke zitdagen zijn enkel in het kantoor van FOD Financiën zelf en NIET in het gemeentehuis. 

Deadline indienen belastingaangifte

De deadline voor het indienen van de papieren aangifte is 30 juni. Wie gebruikmaakt van Tax-on-Web, heeft tijd tot 15 juli

Gepubliceerd op vrijdag 11 juni 2021 11.20 u.
alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS