Stel je kandidaat voor het bloedonderzoek naar PFAS

Wie binnen een straal van 3 kilometer rond de 3M-fabriek woont, kan zich kandidaat stellen voor een bloedonderzoek. Uit alle kandidaten worden er 800 deelnemers effectief geselecteerd voor bloedafname.

De Vlaamse Overheid organiseert dit bloedonderzoek om meer zicht te krijgen op de verspreiding van PFAS in onze regio, en in welke mate omwonenden blootgesteld zijn geweest en de stoffen zich hebben opgestapeld in het lichaam. Het onderzoek dient voornamelijk als evaluatie van de huidige voorzorgsmaatregelen en als voorbereiding van een meer diepgaand onderzoek dat dit najaar zal starten.

De selectie van deelnemers gebeurt op basis van woonplaats en leeftijd. De bloedafnames vinden plaats vanaf 15 juli in sportcentrum Den Draver en duren een 6-tal weken. De resultaten verwachten we midden oktober.

3 kilometer rond 3M

De gele cirkel op bijgaande plattegrond van onze gemeente komt overeen met de straal van 3 kilometer rond de 3M-fabriek. Zo goed als het volledige gebied boven de E17 valt binnen de zone, met daarbij het meest noordelijke punt van Burcht.

Hoe stel je je kandidaat?

Woon je binnen de 3 kilometer van de fabriek? Stel je dan kandidaat om je bloed te laten onderzoeken via deze link. Meld je aan met je elektronische identiteitskaart.

Kun je niet online registreren?

 • Bel dan naar 03 250 18 00 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 –tot 12.30 u. en van 14 tot 16 u. Op vrijdag enkel van 8.30 tot 12.30 u.)
 • Ook je huisarts kan je aanmelden voor het bloedonderzoek.

Hoe gebeurt de selectie van deelnemers?

Zo’n 800 personen worden geselecteerd om zich te laten onderzoeken.

 • Alleen omwonenden in een straal van 3 kilometer rond 3M komen in aanmerking. 50 % van de deelnemers zal binnen de 1,5 kilometer wonen en 50 % tussen 1,5 en 3 kilometer.
 • Deelnemers moeten minstens 12 jaar oud zijn. Ook in leeftijd wordt bij de selectie rekening gehouden met een gelijkmatige spreiding in de leeftijdsgroepen 12 tot 20 jaar, 21 tot 49 jaar en 50-plussers.
 • Maximum 1 persoon per gezin kan deelnemen.
 • Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven krijgen voorrang.

Waarom deelnemen?

 • Met de bloedonderzoeken kan de overheid de voorzorgsmaatregelen evalueren in onze gemeente.
 • Door het bloedonderzoek te doen via een steekproef bij de bevolking, krijgen ook de andere omwonenden meer inzicht over de blootstelling in deze regio.
 • Het bloedonderzoek helpt ook om een meer diepgaand biomonitoringsonderzoek voor te bereiden dat zal plaatsvinden in het najaar.
 • Het is bovendien een kans om meer duidelijkheid te krijgen over je persoonlijke blootstelling aan PFAS.
 • Het bloedonderzoek zal je echter niet kunnen zeggen welk persoonlijk gezondheidsrisico je al dan niet loopt of wat de gemeten waarde bij jou kan teweegbrengen voor je gezondheid. Je kan wel adviezen krijgen wat je kan doen om mogelijke blootstellingen te beperken waar het kan, bijvoorbeeld door geen eieren van eigen kweek te eten.

Je bent geselecteerd? Zo verloopt het onderzoek

 • Nadat je online bent ingeschreven, en je bent geselecteerd, krijg je een link waarmee je zelf een afspraak kan maken. Dat kan in een periode van een 6-tal weken vanaf donderdag 15 juli, met telkens 1 à 2 staalafnamedagen per week.
 • Op de dag van je afspraak ga je naar sportcentrum Den Draver, Fortlaan 10, Zwijndrecht. Er is een ruime parking.
 • Voorafgaand aan de bloedafname geef je geïnformeerde toestemming voor het nemen van een bloedstaal en de verwerking van je persoonsgegevens. Je vult een vragenlijst in over leefstijlfactoren, bijvoorbeeld hoeveel groenten van eigen kweek je eet en hoe je al in de omgeving woont.
 • Een onderzoeker van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne neemt bloed via een bloedprik in je arm. Je mag gegeten hebben voor deze bloedafname.

De resultaten

 • Het analyseren van de bloedstalen en vragenlijsten vraagt een aantal weken tijd. De resultaten van de bloedafnames en de gegevens van de vragenlijsten van alle deelnemers worden op groepsniveau verwerkt. Resultaten daarvan verwachten we midden oktober 2021.
 • Als deelnemer krijg je ook een individueel resultaat midden oktober via post opgestuurd. Ook voor individuele resultaten is het immers interessanter om ze meteen naast groepsresultaten te kunnen leggen.
 • Ook je huisarts kan het resultaat toegestuurd krijgen als je dat wil.
 • De bloedresultaten op groepsniveau zullen samen met andere analyses (bodem, groenten) een idee geven of de genomen voorzorgsmaatregelen in de regio op punt moeten worden gesteld. De resultaten op groepsniveau zullen ook dienen om richting te geven aan het humane biomonitoringsonderzoek dat een aantal maanden later volgt.

Meer info

Gepubliceerd op vrijdag 9 juli 2021 11.54 u.
alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS