Publieke inspraak over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte

Zwijndrecht maakt voor haar grondgebied een Beleidsplan Ruimte. Het geeft een beeld hoe Zwijndrecht er de komende 20 jaar gaat uitzien. Een van de stappen in dit proces is de milieueffectenrapportage of MER. Inspraak is mogelijk t.e.m. 30/12/2020.

Hoe ziet Zwijndrecht eruit in 2040?

Zwijndrecht maakt een Beleidsplan Ruimte op waarin ze haar visie op de ruimte in de gemeente geeft. Het beleidsplan zal bestaan uit een strategische visie voor de lange termijn en bespreekt een aantal ruimtelijke strategieën om dit wensbeeld te bereiken. 

Raadpleging kennisgeving plan MER

Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving vind je onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarmee de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. Vanuit jouw kennis van de omgeving kun je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en ook de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kun je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven.

Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. De volledig verklaarde kennisgeving kun je raadplegen  van 1 december 2020 tot en met 30 december 2020via de volgende kanalen: 
• Bij het Team Mer in Brussel (na afspraak) en via de website www.omgevingvlaanderen.be
 • Op het gemeentehuis (Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht) en via de website www.zwijndrecht.be/beleidsplan-ruimte.

Reageren op de kennisgeving

Bezorg je reactie binnen de wettelijke termijn van 30 dagen (uiterlijk op 30/12/2020). Dat kan bij voorkeur via mail naar mer@vlaanderen.be, maar je kunt ze ook afgeven aan het gemeentebestuur of aan het Team Mer in Brussel (na afspraak), of ze met de post versturen naar Team Mer - Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel. Voor meer informatie over milieueffectrapportage kun je surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

Gepubliceerd op vrijdag 11 december 2020 9.48 u.