16/04: Update werken Polderstraat

Het bufferbekken aan het einde van de Polderstraat krijgt vorm. Er zijn wandelbruggen geplaatst en de hellingen worden afgewerkt en ingezaaid. Tegen het bouwverlof zou de huidige fase tot aan het kruispunt met het Neerbroek afgewerkt zijn.

Bufferbekken krijgt vorm

Het nieuwe bufferbekken aan het einde van de Polderstraat krijgt meer en meer vorm. De aannemer heeft het bekken tot op de juiste diepte uitgegraven. De betuining voor het stutten van de achterliggende grond is aangebracht. Er is een trage verbinding voorzien van de Polderstraat met het achterliggend gebied. Hiervoor zijn vooraan en achteraan het bufferbekken al nieuwe wandelbruggen geplaatst.

Taluds, wandelpad en afsluitingen

In de komende periode zal de aannemer rond het bufferbekken verder taluds aanbrengen, verstevigen en inzaaien. Hij legt ook het wandelpad tussen de twee wandelbruggen aan. Om het hoogteverschil vooraan en achteraan het bufferbekken en ter hoogte van de inlaat- en uitlaatput af te schermen, worden er afsluitingen voorzien.

Riolering met vertraging

De rioleringswerken verlopen minder vlot dan gedacht en hebben vertraging opgelopen. De aannemer moet bijkomende putten voorzien omwille van hinder door de nutsvoorzieningen.

Neerbroek via Polderstraat naar de Suikerdijkstraat

In de komende periode moeten we rekening houden met de Oosterweelwerken van Lantis in de Neerstraat. De nutsmaatschappijen voeren daar gedurende een zestal weken voorbereidende werken uit. Door de sterke hinder zal de ontsluiting van Neerstraat en Neerbroek blijven verlopen langs het kruispunt van Neerbroek met de Polderstraat naar de Suikerdijkstraat.

Afwerking fase 1b

Tot aan het bouwverlof (midden juli) werkt de aannemer de huidige fase van de Polderstraat tot aan het kruispunt met Neerbroek af. In de komende weken plaatst hij verder nieuwe rioleringsbuizen, zowel voor afvalwater als voor regenwater, en huisaansluitingen.Aansluitend kunnen de kolken en de boordstenen geplaatst worden. Als de weersomstandigheden het toelaten zal de verharding van voetpaden en rijweg, misschien op uitzondering van de toplaag van de asfalt na, afgewerkt zijn tot aan het kruispunt met Neerbroek voor het bouwverlof.
 

Meer info

Deze info zal ook op infoborden ter plaatse op de werf in de Polderstraat uitgehangen worden. Je kunt ook contact opnemen met de gemeente per e-mail of telefonisch:

uitvoering@zwijndrecht.be of 03 250 48 71 

 
Gepubliceerd op vrijdag 16 april 2021 12.14 u.