Omschakeling naar diftarcontainers voor restafval op 1 januari

Begin dit jaar schakelde Kruibeke als eerste van de Ibogem-gemeenten over van restafvalzakken op diftarcontainers. Een jaar later is de onvrede die daarover bij een deel van de bevolking aanvankelijk bestond, zo goed als volledig verdwenen. Wie goed sorteert is immers goedkoper af.

Het restafvalcijfer ligt in onze buurgemeente inmiddels 30% lager dan voorheen, wat ook de bedoeling was. Bovendien hebben de gebruikers inmiddels kunnen vaststellen dat een kleine restcontainer niet meer plaats inneemt dan een grijze zak, en weinig weegt. Voor appartementsbewoners is dat uiteraard belangrijk.

Grijze vuilzakken op overschot of te kort ? Spreek af met buren en familie!

Nu is Zwijndrecht aan de beurt. Jullie bevestigden reeds massaal jullie keuze van container. Vanaf november levert Ibogem ze aan huis. Als je nog geen diftarrekening hebt voor gft-afval dan krijg je nog een betalingsverzoek om je diftarrekening aan te vullen. Pas vanaf dat je geld hebt gestort op die rekening kun je de container gebruiken, maar je gebruikt natuurlijk best eerst je laatste grijze zakken op (voor 1 januari!).

Heb je nog een voorraadje liggen? Of heb je er nog een aantal nodig? Spreek dan af met buren en familie. In geval van nood kan je de komende weken aan de balie van het gemeentehuis, OC ’t Waaigat en bij het onthaal van Ibogem restafvalzakken per stuk kopen (enkel bancontact ). Let op: enkel volledige rollen (10 stuks) met wikkel kunnen nadien worden teruggebracht naar Ibogem.

Gewogen diftar: een eerlijk systeem

Afvalophaling en -verwerking kost veel geld. De Ibogem-gemeenten leggen hiervoor momenteel jaarlijks 63,5 euro per inwoner op tafel. Daarnaast betalen de inwoners een aandeel voor wat ze aanbieden. Voor de niet-recycleerbare afvalstromen (zoals restafval) streven we ernaar de reële kostprijs aan te rekenen. Dit is niet alleen wettelijk verplicht, maar moet onze inwoners vooral aansporen zo goed mogelijk te sorteren.

Voor andere fracties, zoals gft (de groene container), betaalt de gemeenschap nog steeds het grootste deel. Zo kost 1 kg in de gft-bak momenteel 0,08 euro terwijl de ophaling en compostering van deze stroom Ibogem ongeveer 0,25 euro per kg kost.

Meer info

www.ibogem.be/ophalingen/diftar-rest-zwijndrecht/

Gepubliceerd op donderdag 14 oktober 2021 11.43 u.