Onderwijs

In Zwijndrecht kan je kind vanaf 2,5 jaar naar deze basisscholen:

Wanneer je kind 2 jaar wordt, ontvang je een ‘startersgids naar de kleuterschool’ met de informatie van de scholen in Zwijndrecht. 

Bij het CLB (Centrum voor Leerlingen Begeleiding) kunnen ouders en kinderen gratis terecht voor vragen over leren, studeren, psychische en sociale problemen en voor de verplichte preventieve gezondheidszorg. Elke erkende school werkt samen met een CLB.
www.vrijclb.be/vrij-clb-waas-en-dender (03 755 58 69) en www.clb-antwerpen.be (03 232 23 82).

Voor kinderen met een beperking kan je terecht bij het Katrinahof.
www.katrinahof.be of 03 722 07 22
Ook bij de VZW Gezin en Handicap kan je terecht voor informatie en ondersteuning. www.gezinenhandicap.be of 03 216 29 90.