Onderzoek naar PFOS-verontreiniging: Stand van zaken en geplande acties

Vorige week vroeg Zwijndrecht aan kabinet Demir om met spoed een grootschalig onderzoek op te starten naar alle facetten van de milieu- en gezondheidsimpact van PFOS rond 3M-site. Nu het ernaar uitziet dat dit onderzoek er komt, wil de gemeente op korte tijd aanbevelingen kunnen geven aan inwoners.

Het gaat dan voornamelijk om de consumptie van eieren en bepaalde groenten uit eigen tuin. Daartoe maakt het Agentschap Zorg en gezondheid nu op basis van alle reeds beschikbare data een risicoanalyse.

Grondig bodem onderzoek

Langdurige blootstelling aan verhoogde FPOS-concentraties wordt immers in verband gebracht met een verhoogd risico op bepaalde medische aandoeningen. Hoe sneller deze blootstelling wordt ingeperkt, hoe beter.

De PFOS-problematiek treft vroeg of laat ook de professionele land- en tuinbouwers die in de buurt van de 3M-site actief zijn. Grondig onderzoek zal moeten uitwijzen wat de toekomst brengt voor de verschillende boeren. Zolang de onzekerheid duurt, mogen zij niet het slachtoffer zijn van de verontreiniging. Daarom heeft de gemeente aan de bevoegde minister gevraagd om vandaag reeds de nodige middelen te zoeken om hun bedrijfsvoering veilig te stellen.

In november 2019 heeft het gemeentebestuur bij 3M aangedrongen op een nieuw uitvoerig bodemonderzoek. Dit werd opgestart in april 2020. In opdracht van OVAM komt dit onderzoek nu in een stroomversnelling terecht.

Campagne staalname in kader van beschrijvend bodemonderzoek 3M

Erkend bodemdeskundige ERM zal stalen nemen als onderdeel van het lopende beschrijvend bodemonderzoek gevraagd aan de firma 3M Belgium, Canadastraat 11, in afstemming met het gemeentebestuur van Zwijndrecht en onder toezicht van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Bij deze werkzaamheden zal de aanwezigheid van bepaalde perfluorchemicaliën (PFCs) in de bodem en het grondwater worden gemeten, wat 3M en OVAM zal helpen bepalen of er bijkomende maatregelen nodig zijn.

In een straal van ongeveer 1,5 tot 2,0 km rond de 3M-fabriek (hoofdzakelijk tussen de E34-snelweg en de N70) zullen de komende dagen stalen worden genomen van de ondiepe bodem (bovenste 15 cm), alsook van het grondwater via bestaande putten. Er zullen ook een representatief aantal monsters van seizoensfruit en -groenten, eieren en melk worden geanalyseerd. De stalen zullen worden geanalyseerd door het erkende en onafhankelijke laboratorium SGS. De belanghebbenden zullen op passende wijze op de hoogte worden gehouden.

Aangezien een aantal permanente grondwater peilputten zullen moeten worden geplaatst volgens de OVAM-richtlijnen, en een aantal gewassen/vruchten pas in augustus klaar zijn voor de oogst, voorzien we een tweede bemonsteringscampagne in het najaar.

Wij danken de bevolking voor hun medewerking bij de voltooiing van het beschrijvend bodemonderzoek.

Indien je vragen hebt omtrent deze staalnamecampagne, kan je contact opnemen met de dienst Leefomgeving van de gemeente via 03 250 49 00 of milieu@zwijndrecht.be.

Gepubliceerd op vrijdag 11 juni 2021 12.17 u.
alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS