Onthaalouders (Gezins- en groepsopvang), ondersteund door gemeente

De dienst voor onthaalouders wordt vanaf nu Organisator gezins- en groepsopvang genoemd. Een gezinsopvang is een kleinschalige opvang met (meestal) één kinderbegeleider.. Deze professionele kinderbegeleiders hebben bij hen thuis een kindvriendelijke infrastructuur en bieden er een veilige en gezonde omgeving. Door de persoonlijke aanpak zorgen ze ervoor dat ook ouders zich goed voelen bij de begeleider. Per dag zijn er maximum 8 kinderen bij de begeleider. Er zijn twee groepsopvangen (twee samenwerkende kinderbegeleiders). Zij vangen maximaal 18 kinderen per dag op.

Je kind krijgt alle kansen om zich te ontplooien en zijn talenten te ontwikkelen. Elk kind met aandacht, liefde, warmte en geborgenheid omringen zodat het zich thuis voelt.

Alle kinderen zijn welkom, ook kinderen die extra zorg nodig hebben.

In Zwijndrecht zijn er 10 kinderbegeleiders die verspreid over de gemeente actief zijn. Je kan ze allemaal terugvinden op https://opvang.vlaanderen.

Voor wie ?

Baby’s en peuters die nog niet naar de basisschool gaan, kunnen terecht bij de gezins- en groepsopvang. Een aantal kinderbegeleiders doen ook opvang van schoolgaande kinderen tijdens vakantieperiodes. Deze opvang kan dan tot het einde van de basisschool.

In het belang van het kind is een minimum van twee opvangdagen per week aangewezen.

Wanneer een plaats vrij komt wordt voorrang gegeven aan inwoners van Zwijndrecht.

Hoe aanvragen ?

Wil je je kindje naar onze opvang laten komen, dan kan je een plaats aanvragen via https://opvang.vlaanderen.

Als er op basis van je aanvraag al een plaats vrij is, krijg je een adres voorgesteld. Je contacteert dan deze kinderopvanglocatie(s) voor een kennismakingsbezoek. Samen met de onthaalouder beslis je of de opvang doorgaat. Nadien geef je jouw keuze door aan de dienstverantwoordelijke. Dan maken we samen een afspraak om de inschrijving definitief in orde te maken.

Als er nog geen plaats is, komt je naam op een wachtlijst. Je krijgt hiervan dan een bevestiging. Wanneer er een plaats vrij komt, wordt de eerstvolgende op de wachtlijst ingeschreven. Hierbij gelden een aantal voorrangsregels. Zodra er voor jou een plaats vrij is, maken we een afspraak om definitief in te schrijven. Opvang kan pas van start gaan na ondertekening van een schriftelijke overeenkomst en een opvangplan. In het opvangplan staan afspraken over de gereserveerde opvangdagen en -uren.

Kostprijs

De prijs per opvangmoment wordt bepaald door het gezinsinkomen. Op www.kindengezin.be kan je een simulatie vinden van wat het je elk opvangmoment zal kosten. Ook tijdens het gesprek met de dienstverantwoordelijke kan je dit navragen.

Maandelijks krijg je een factuur met het totaalbedrag dat je moet betalen. Dit is gebaseerd op de effectieve aantal opvangdagen van de voorbije maand. Ziektedagen, respijtdagen of aaneensluitende verlofdagen (indien tijdig doorgegeven) worden niet in rekening gebracht tot je totaal aantal respijtdagen is opgebruikt.

Reglement

Je hebt recht op een bepaald aantal respijtdagen. Dit zijn gerechtvaardigde afwezigheidsdagen die je kan opnemen (je kindje is ziek, je neemt een snipperdag, je kindje gaat een dagje naar oma,…). Voor deze dagen moet je niet betalen.

Als er een opvangplan is van 5 dagen per week dan heb je recht op 25 dagen, een opvangplan van 4 dagen geeft recht op 20 dagen, opvangplan van 3 dagen geeft recht op 15 dagen,….

Ook volgende dagen dat je kind afwezig is, beschouwen we als gerechtvaardigde afwezigheden. Deze worden niet afgehouden van je totaal aantal respijtdagen en moet je ook niet betalen.

  • Je kind is ziek (met doktersattest);
  • Je neemt verlof van minimum 1 week aansluitend (één maand vooraf doorgeven aan kinderbegeleider en dienst);
  • Je neemt verlof tijdens de maanden juli en augustus van minimum één week aansluitend (twee maanden vooraf doorgeven aan kinderbegeleider en dienst).

Je krijgt jaarlijks een fiscaal attest. Dit attest houdt enkel rekening met de bedragen die het jaar voordien betaald zijn.

Meer info

In bijlage vind je ons huishoudelijk reglement en het retributiereglement dat je kan doornemen. Bezoek zeker ook eens deze pagina https://www.huisvanhetkindzwijndrecht.be/kinderopvang voor meer informatie in verband met kinderopvang.

Voor bijkomende vragen of inlichtingen kan je de dienst bereiken via het algemene nummer 0800 99 604 (vraag naar ‘onthaalouders’) of onthaalouders@zwijndrecht.be